Sistem Latihan Mengajar & Internship

UNIT LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
43400 SERDANG, SELANGOR.
TEL. : 03-89468116
FAKS : 03-89467916

MAKLUMAN/INFO TERKINI:
ANNOUNCEMENT / INFO UPDATE:


_______________________

PENTING!!!
IMPORTANT!!!

Sila cetak borang pendaftaran dan maklumat mata pelajaran yang dikehendaki serta dapatkan pengesahan daripada Penasihat Akademik dan kembalikan borang pendaftaran ke Urusetia LMI sebelum 6 November 2015 untuk tindakan selanjutnya. Urusan penempatan akan diuruskan oleh Jawatankuasa LMI.

Please print the registration forms and information required subjects and get confirmation from academic advisor and return the registration form to the LMI secretariat before 6 November 2015 for further action. Placement will be managed by the LMI Committee.


_______________

Taklimat LMI :

Kump. A & B : Minggu pertama Semester Kedua 2015/2016. Tarikh akan dimaklumkan kemudian.


Kehadiran adalah WAJIB. Penurunan GRED akan dilakukan bagi mereka yang tidak menghadiri taklimat.

(Attendance is COMPULSORY. GRADE decline will be done for those did not attend the briefing.)

________________________


Tarikh LMI terkini:

Kump. A : 29/2/16 - 27/5/16 Kump. B : 16/5/16 - 19/8/16 ________________________

Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Any questions please contact:

Pn. Shammizah Ahmad
Pn. Norhuda binti Ismail

(03-89468116)