Sistem Latihan Mengajar & Internship

UNIT LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
43400 SERDANG, SELANGOR.
TEL. : 03-89468116
FAKS : 03-89467916

MAKLUMAN/INFO TERKINI:
ANNOUNCEMENT / INFO UPDATE:


_______________________

PENTING!!!
IMPORTANT!!!

Taklimat LMI pelajar seperti berikut: :

LMI briefing student as follows:

Tarikh : 24/2/2016
Hari : Rabu
Masa : 8.30 pg - 1.00 ptg
Tempat : Auditorium FPP, UPM


Kehadiran adalah WAJIB. Penurunan GRED akan dilakukan bagi mereka yang tidak menghadiri taklimat.

(Attendance is COMPULSORY. GRADE decline will be done for those did not attend the briefing.)

________________________


Tarikh LMI terkini:

Kump. A : 29/2/16 - 27/5/16 Kump. B : 16/5/16 - 19/8/16 ________________________

Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Any questions please contact:

Pn. Shammizah Ahmad
Pn. Norhuda binti Ismail

(03-89468116)