Sistem Latihan Mengajar & Praktikum Kaunseling

UNIT LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP,
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
43400 SERDANG, SELANGOR.
TEL. : 03-89468116
FAKS : 03-89467916

MAKLUMAN/INFO TERKINI:
ANNOUNCEMENT / INFO UPDATE:


_______________________

PENDAFTARAN LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP (LMI)

Tarikh pendaftaran Online LMI bermula 29 September 2014 hingga 10 Oktober 2014. Sila sertakan satu salinan keputusan peperiksaan setiap semester dan pendaftaran semester Pertama 2014/2015 yang telah disahkan.

(Online registration date LMI starting 29 September 2014 to 10 October 2014. Enclose a copy or transcript of all the semesters & registration of the first semester 2014/2015 course which has been verified.)


Kumpulan LMI:

(1) Februari (kump A) - Pelajar telah melengkapkan semua kursus

(Students have completed all courses)
________________________


PENTING!!!
IMPORTANT!!!

Sila cetak borang pendaftaran dan maklumat mata pelajaran yang dikehendaki serta dapatkan pengesahan daripada Penasihat Akademik dan kembalikan borang pendaftaran ke Urus Setia LMI sebelum 10 Oktober 2014 untuk tindakan selanjutnya. Urusan penempatan akan diuruskan oleh Jawatankuasa LMI.

Please print the registration forms and information required subjects and get confirmation from academic advisor and return the registration form to the LMI secretariat before 10 October 2014 for further action. Placement will be managed by the LMI Committee.

________________________

Sila pilih 2 kod LMI anda.
(Please select your LMI 2 codes.)


Kod LMI:

Kod Major:
Major

EDU 3096 - kod lama
FCE 3801 - kod lama
FCE 4809

(Bimbingan & Kaunseling):
CPE 3802 - kod lama
CPE 4802

Kod Tumpuan Kedua:
Second Option

EDU 3097 - Kod lama
FCE 3802 - kod lama
FCE 4810

________________________

Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Any questions please contact:

Pn. Shammizah Ahmad
Pn. Nurhamizah Yahya

(03-89468116)